RUSZTOWANIA - DESKOWANIA - DRABINY - MASZYNY I SPRZĘT BUDOWLANY
sprzedaż - wynajem - serwis - transport

WARUNKI WYNAJMU


W celu podpisania umowy wymagane są:

Osoby fizyczne

  • 2 dokumenty tożsamości ze zdjęciem potwierdzające miejsce zamieszkania


Osoby fizyczne prowadzące działalność

  • Oryginały dokumentów rejestrowych: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON, właściciel przy podpisaniu umowy musi okazać dowód osobisty


Pozostałe firmy lub instytucje

  • Oryginały dokumentów rejestrowych: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 m-ce), NIP, REGON
  • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu
  • ZamówieniePrzy podpisaniu umowy pobierana jest kaucja uzależniona od wynajmowanego sprzętu.

Oferujemy możliwość dowiezienia sprzętu.
Przy większej ilości sprzętu lub dłuższym okresie wynajmu warunki są negocjowane indywidualnie.

Top-Bud Bielsko Biała :: wypożyczalnia rusztowań, drabiny aluminiowe, wynajem rusztowań,
wynajem maszyn budowlanych, kontenery budowlane, deskowania, szalunki, sprzedaż rusztowań, deskowań, maszyn budowlanych
www.top-bud.ig.pl